Predyspozycje kandydata do zawodu Technik elektryk