Rajd rowerowy „Zielona Warszawa z miejscami pamięci i męczeństwa”.

16.09.2020 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 33 rozpoczęli rok szkolny rajdem rowerowym „Zielona Warszawa z miejscami pamięci i męczeństwa”. Celem rajdu było kształtowanie postaw patriotycznych, (odwiedzenie miejsc pamięci, walk i męczeństwa zlokalizowanych w Warszawie), aktywnych form spędzania czasu oraz rozwijanie postaw proekologicznych i znajomości topografii Warszawy.

W rajdzie rowerowym pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego (Piotra Chamery i Marka Kujawowicza) wzięli udział następujący uczniowie:

  1. Dominik Dzięcioł 2ab
  2. Krystian Śnieżyński 2ab
  3. Jakub Byśkiniewicz 2bt
  4. Mateusz Gładysz 2ab
  5. Kamil Muszel 2bt
  6. Hubert Niewiadomski 2bt
  7. Kacper Wilbik 2bt
  8. Damian Łyszkowicz 2bt

Na 50 kilometrowym szlaku rowerowym młodzież poznała pomniki ważnych postaci i wydarzeń historycznych z życia Warszawy i Polski (Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, pomnik Powstania Warszawskiego, Pawiak, krzyż i głaz pamiątkowy w miejscu stracenia Romualda Traugutta i jego żołnierzy, krzyż poświęcony ofiarom rzezi Pragi w 1794), przyrodnicze i antropogeniczne walory warszawskich parków (Lasek Bielański, Kępa Potocka, park im. St. Żeromskiego, park R. Traugutta, park im. J. Kusocińskiego, park marszałka E. Śmigłego-Rydza, park Breyera, park Ujazdowski, Łazienki Królewskie, Ogród Saski, park Praski).

Zachęcamy wszystkich do aktywnego poznawania walorów przyrodniczych i antropogenicznych Warszawy, oczywiście na szlakach rowerowych.