RODO

Obowiązek informacyjny Administratora Danych względem podmiotu danych

Szanowni Państwo.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Zespół Szkół nr 33 w Warszawie ul. Targowa 86, 03-448 Warszawa informuje, iż:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Zespół Szkół nr 33 w Warszawie, ul. Targowa 86,
03-448 Warszawa dalej jako „ZS33”, reprezentowany przez Dyrektora Marka Tomasiewicza
tel. 22-619-34-86;
adres e-mail: marek.tomasiewicz@zs33.pl;

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zespole Szkół nr 33 w Warszawie ul. Targowa 86,
03-448 Warszawa jest Pan Wojciech Dłubak, adres e-mail: oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl;

  1. Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego.