Samorząd Uczniowski

opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Agnieszka Wawak

przewodniczący: Alicja Zawadzka