Spotkanie społeczności uczniowskiej z Posłem na Sejm Pawłem Lisieckim

Na zaproszenie społeczności uczniowskiej w dniu 03.01.2018 naszą szkołę odwiedził poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Paweł Lisiecki. Podczas wizyty w szkole Poseł zapoznał się z  zapleczem technicznym szkoły, warunkami kształcenia i egzaminowania przyszłych absolwentów Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 kształcących w zawodach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych.

Następnie młodzież miała możliwość poznania struktur i zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej. Uczniowie zadawali szereg pytań dotyczących ich wpływu na sprawy społeczności lokalnych. Młodzież poruszyła konieczność zmian w podstawach programowych kształcenia zawodowego obejmujących uzyskiwanie dodatkowych uprawnień podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i dających dodatkowe szanse na rynku pracy. Spostrzeżenia uczniów i nauczycieli wzbudziły duże zainteresowanie Pan Pawła Lisieckiego, który wskazał rozwiązania szeregu problemów poruszonych na spotkaniu.

W dniu 05.01.2018r. na zaproszenie Posła  Pana Pawła Lisieckiego młodzież Zespołu Szkół Nr 33 odwiedziła Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Poseł omówił historię, zadania i strukturę polskiego parlamentu. Po zapoznaniu z makietą uczniowie zwiedzili następujące pomieszczenia: Sala Kolumnowa, Sala plenarna Sejmu, Korytarz Marszałkowski, Budynek i sala posiedzeń Senatu, Budynek komisji sejmowych, Stary Dom Poselski, Nowy Dom Poselski, Kaplica sejmowaBudynki administracyjne, Basen i Siłownię.

Była to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy i kształtowania postaw patriotycznych.

Dziękujemy za Zaproszenie