Struktura Szkoły

  • Dyrektor

mgr inż. Marek Tomasiewicz

  • Wicedyrektor

mgr Marek Kujawowicz

  • Kierownik kształcenia praktycznego

mgr Grzegorz Lach

Kierownik kształcenia praktycznego

mgr Jan Redyk

  • Kierownik gospodarczy

mgr Danuta Wyszyńska

  • Sekretariat dyrekora

mgr Iwona Szczepańska

  • Sekretariat Uczniowski

mgr Grażyna Sadowska – Gawryś

Psycholog

mgr Krystyna Pilich

  • Pedagog

mgr Katarzyna Bogusz – Żwbrowska

  • Biblioteka

mgr Jacek Suwała