Światowy dzień wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r.

Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi
z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku.
Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.