“Szkoła Pamięta”

Uczniowie Zespołu Szkół nr 33 w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta” (pod patronatem MEN) wzięli udział w rajdzie rowerowym
„Miejsca pamięci i wydarzenia historyczne na terenie Warszawy”.
Celem rajdu było kształtowanie postaw patriotycznych, (głównie miejsc pamięci walk i męczeństwa zlokalizowanych w Warszawie), aktywnych form spędzania czasu oraz rozwijanie postaw proekologicznych i znajomości topografii Warszawy.

W rajdzie rowerowym w dniu 25.10.2019 r. pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego (Piotra Chamery i Marka Kujawowicza) wzięli udział następujący uczniowie:

  1. Adrian Berbachowski 1ct
  2. Szymon Brząkała 4bt
  3. Jakub Byśkiniewicz 1bt
  4. Adrian Danowski 4bt
  5. Oskar Kobielski 3at
  6. Jan Kowalczyk 1ct
  7. Kamil Muszel 1ct
  8. Hubert Niewiadomski 1bt
  9. Cezary Redkiewicz 1ct
  10. Aleksander Wolski 1bt

Na 50 kilometrowym szlaku rowerowym młodzież poznała pomniki ważnych postaci historycznych z życia Warszawy i Polski (Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, pomnik Powstania Warszawskiego, Pawiak, krzyż i głaz pamiątkowy w miejscu stracenia Romualda Traugutta i jego żołnierzy, krzyż poświęcony ofiarom rzezi Pragi w 1794), przyrodnicze i antropogeniczne walory warszawskich parków (Lasek Bielański, Kępa Potocka, park im. St. Żeromskiego, park R. Traugutta, park im. J. Kusocińskiego, park marszałka E. Śmigłego-Rydza, park Breyera, park Ujazdowski, Łazienki Królewskie, Ogród Saski, park Praski). Uczniowie uczestniczyli w wydarzeniu odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego przez prezydenta RP oraz uroczystości 101 rocznicy powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  na placu Piłsudskiego.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego poznawania walorów przyrodniczych i antropogenicznych Warszawy, oczywiście na szlakach rowerowych.

Życzymy wszystkim tak wspaniałej kondycji sportowej.