Predyspozycje kandydata do zawodu Technik pojazdów samochodowych