Uroczystości na placu Hallera w 100 lecie przybycia “Błękitnej Armii”

„W niedzielę 28 kwietnia 2019 r. poczet sztandarowy Zespołu Szkół Nr 33 reprezentował całą społeczność szkolną na uroczystości upamiętniającej stulecie przybycia do Warszawy “Błękitnej Armii” pod dowództwem gen. Józefa Hallera.

W uroczystości udział wzięły m.in. poczty sztandarowe praskich szkół, harcerstwa,  ochotniczych hufców pracy, grupy rekonstrukcyjne, parlamentarzyści, przedstawiciele polonii amerykańskiej, Vice-Ambasador Węgier, przedstawiciele kombatantów oraz władze i mieszkańcy dzielnicy Praga Północ. Uroczystość swoimi występami uświetniła Orkiestra Wojskowa.

Obchody stulecia powrotu “Błękitnej Armii” do Polski rozpoczęły się od mszy św. w Kościele Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej. Następnie nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą ks. Stefanowi Niedzielakowi, po czym uczestnicy przemaszerowali na Pl. Hallera.

Uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej odśpiewali Hymn Państwowy. Odczytano list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął uroczystości swoim patronatem, nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. Przypomniano życiorys gen. Józefa Hallera oraz losy jego armii. Była to dobra lekcja historii, patriotyzmu i kształtowania postaw dla młodego pokolenia.

Uroczystości na placu Hallera zakończyły się złożeniem kwiatów pod Tablicą pamiątkową oraz występem artystycznym młodzieży z OHP.

Serdeczne podziękowania dla Pana Mateusza Krzysztofika opiekuna Sztandaru Szkoły  i uczniów
Zespołu Szkół nr 33 za udział w uroczystościach.