VI miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w Poznaniu

SPRAWOZDANIE Z finału Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w Poznaniu

W dniu 05.04.2018 r. odbył się Finał VII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w Poznaniu. Organizatorami konkursu były Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja Cooperatio zrzeszająca ekspertów oraz przedstawicieli organizacji branżowych firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem konkursu było propagowanie i rozwój edukacji technicznej.  Z pośród zgłoszonych 750 zespołów z całej Polski do konkursu finałowego zakwalifikowano 30 zespołów. Na 11 miejscu, jako jedyny zespół z Warszawy, zakwalifikowała się  dwójka  uczniów z naszej szkoły: Wiśniewski Grzegorz i Sawczuk Michał – uczniowie z klasy 3 ct pod opieką nauczyciela Pana Zbigniewa Kosiorka. Konkurs finałowy był dwuetapowy.W pierwszej części należało rozwiązać test wielokrotnego wyboru. W ciągu 1 godziny należało odpowiedzieć na 40 pytań. Pytania dotyczyły  budowy i zasady działania akumulatorów, klimatyzacji, budowy pojazdów hybrydowych, silników spalinowych , obsługi układów elektronicznych pojazdów oraz ogólnej wiedzy nt. współczesnych problemów motoryzacyjnych. W drugiej części , tzw. praktycznej do wykonania było 10 zadań. Zadania dotyczyły m.in. sprawdzanie układów elektronicznych pojazdów, dobór i wymiana oleju w zależności od  pojazdu i rodzaju silnika, rozpoznawanie podzespołów i części samochodowych, poprawne  posługiwanie się nazwami części i podzespołów, wyważanie koła samochodu ciężarowego, naprawa układu hamulcowego  i inne. Ocena wykonywanych zadań odbywała się na bieżąco. Nasza drużyna wykonała wszystkie zadania na poziomie powyżej 70%. Finałowa rywalizacja była bardzo zacięta i do końca trzymała w napięciu zarówno uczestników, ich opiekunów, jurorów i publiczność. Uczniowie z naszego Zespołu Szkół Nr 33  zajęli bardzo dobre szóste miejsce! Jeśli wziąć pod uwagę liczbę 750 startujących zespołów z całej Polski oraz 30 zespołów zakwalifikowanych do finału jest to niezaprzeczalnie ogromny sukces naszych uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły. W imieniu kierownictwa ZS Nr 33 składam najlepsze gratulacje uczniom i   nauczycielom.                                                                                                           J. Redyk  yk