Warszawska zabytkowa nekropolia – Powązki

Nasza szkoła upowszechnia wśród uczniów wiedzę o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości, promuje aktywność w poznawaniu stolicy. W związku z tym uczniowie z klasy 2at pod opieką pani Agnieszki Wawak wybrali się na spacer po Cmentarzu Powązkowskim. Była to niezwykła lekcja pamięci o przeszłych pokoleniach i współczesnej historii cmentarza, gdyż ma on ponad dwieście lat. Jest to miejsce spoczynku wielu znakomitych Polaków i licznego grona zwykłych mieszkańców miasta, a na szczególną uwagę zasługuje architektura cmentarna. Warto również pamiętać, że w czasie wojny niektóre grobowce były używane jako podziemne arsenały broni i schrony.

Każdy z uczestników wycieczki przygotował informacje na temat historii cmentarza – Bramie św. Honoraty, Kościele św. Karola Boromeusza, Sanktuarium Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, fundatorach nekropolii, a także zasłużonych Polakach spoczywających na cmentarzu.