Tel. 22-619-34-86/87
E-mail:  zs33@eduwarszawa.pl
Adres: ul. Targowa 86, 03-448 Warszawa

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 33 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 33 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 •  część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 •  w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 •  niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Tomasiewicz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 619 34 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Marek Tomasiewicz
 • Adres: ul Targowa 86, 03-448 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 619 34 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 33 im. w Warszawie mieści się przy zbiegu ulic: Targowej, 11 Listopada, Ratuszowej, Inżynierskiej w dzielnicy Praga-Północ.

 

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Inżynierska 04 linie tramwajowe: 3,4,23,25

Ratuszowa 01 linie tramwajowe: 6, 20, 28

 

Najbliższe przystanki autobusowe:Inżynierska 06 linie autobusowe: 162, 166, 170, 338

Inżynierska 01 linie autobusowe: 162, 166, 169, 170, 338

 

Najbliższy Dworzec kolejowy: PKP Warszawa Wileńska

 

Najbliższy przystanek Metra: Dworzec Wileński II linia Metra

 

W związku  z tym, że informacje na temat rozkładów jazdy transportu publicznego mogą ulec zmianie  zaleca się śledzenie  strony internetowej  https://www.wtp.waw.pl/.

 

Placówka posiada parking.

 

Wejście do budynku:

 

Dostęp do budynku szkoły zapewniony jest od strony ulicy Targowej 86,  jest to główne wejście.

Do wejścia prowadzą schody, brak jest pochylni. Drzwi wejściowe do budynku nie są  przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Przy wejściu głównym znajduje się stanowisko  portiera. Informacje na temat rozkładu pomieszczeń przekazywana jest  głosowo przez dyżurującego pracownika. Interesanci, którzy wchodzą do budynku szkoły są wpisywani do księgi wejść.

Brak jest pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza migowego w „punkcie informacyjnym” oraz w wersji on-line.

 

Budynek:

 

Budynek jest czterokondygnacyjny, bez windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp wyłącznie w sposób alternatywny od strony ul. Ratuszowej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, przez podjazd, przy stanowisku umieszczonym bezpośrednio przy wejściu do budynku.

W budynku zapewniono wolne od barier wyłącznie poziome przestrzenie komunikacyjne.  Korytarze mają szerokość powyżej  150 cm.

W budynku nie zapewniono toalet dla osób poruszających się na wózkach.  

W budynku szkoły zapewnia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.