Wydawanie dyplomów technika

Szanowni Absolwenci

W dniu 26 maja od godziny 11:00 w sekretariacie uczniowskim będą wydawane dyplomy technika.