Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół

Kandydat zgłasza się do rejestracji na badanie wyłącznie drogą telefoniczną, w czasie zgłoszenia się na badanie w ustalonym terminie, kandydat powinien mieć ze sobą podstawowe środki ochronne, tj. maseczkę i rękawiczki.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy opublikował wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół:  

         1.      Wzór skierowania na badania lekarskie, informacje do rodziców uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w-2016-roku/https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w-2016-roku/

         2.      Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lub-wyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentow-sluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lub-wyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentow-sluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/

         3.      Badania uczniów ubiegających się w trakcie nauki o uprawnienia do kierowania pojazdami :

           a.      Informacje  ogólne: https://mwomp.pl/badania-uczniow-ubiegajacych-sie-w-trakcie-nauki-o-uprawnienia-do-kierowania-pojazdami/https://mwomp.pl/badania-uczniow-ubiegajacych-sie-w-trakcie-nauki-o-uprawnienia-do-kierowania-pojazdami/

           b.      Wykaz placówek realizujących badania: https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkoly-ponadpodstawowej-lub-uczen-szkoly-ponadpodstawowej-prowadzacej-ksztalcenie-w-zawodzie-dla-ktorego-podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodzie-szkolnictwa-branzowego/https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkoly-ponadpodstawowej-lub-uczen-szkoly-ponadpodstawowej-prowadzacej-ksztalcenie-w-zawodzie-dla-ktorego-podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodzie-szkolnictwa-branzowego/