„Wylosuj Anioła”

„Wylosuj Anioła” to akcja zorganizowana we współpracy z fundacją „Gdy liczy się czas”, mająca na celu wsparcie dzieci z oddziału onkologicznego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Nasi uczniowie, pod opieką p. Anny Rozłuckiej i p. Igi Jawidzyk zbierali prezenty dla chorych dzieci, które zostaną im przekazane 9.12.2019, podczas finału akcji. Cieszymy się, że tak wielu ludzi dobrej woli (uczniów, rodziców, nauczycieli) wsparło to piękne przedsięwzięcie, stając się (jak głosi oficjalne hasło akcji) aniołem dla dziecka zmagającego się z chorobą nowotworową. Dziękujemy za Wasze dobre serca!