X Turniej Zawodów m. st. Warszawy

21 marca 2019 r. Uczniowie wraz z Nauczycielami  Panią Agnieszką Wawak z Zespołu Szkól nr 33 w Warszawie wzięli udział w X Turnieju Zawodów m. st. Warszawy przy ul Saskiej 65. Turniej  Zawodów to   pokazanie specyfiki kształcenia w szkołach średnich,  w sposób praktyczny. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczniów oddziałów gimnazjalnych  i szkół podstawowych z zawodami oraz trafne wybory edukacyjno-zawodowe zgodne z ich zainteresowaniami i pasjami.