XI Sztafeta Pokoleń.

Poczet sztandarowy reprezentował społeczność szkolną Zespołu Szkół nr 33 podczas uroczystości XI SZTAFETY POKOLEŃ w dniu 8 listopada 2019r. To szczególne wydarzenie przypadło na ważne rocznice historyczne – 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, 75-tą rocznicę heroicznego czynu Powstańców Warszawskich oraz 30-tą rocznicę pierwszych wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku.

W uroczyści wzięli udział przedstawiciele rządu (pana Minister Jan Józef Kasprzyk), Sejmu (poseł na Sejm pan Paweł Lisiecki), władze Dzielnicy Praga Północ, kombatanci oraz społeczność uczniowska i poczty sztandarowe  warszawskich szkół Pragi Północ.

Młodzież miała doskonałą okazję do kształtowania postaw patriotycznych, poszerzania pamięci o bohaterach i ich czynach, dzięki relacji kombatantów, którzy przeżyli piekło II wojny światowej i czasy komunizmu.