Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie zawieszenia zajęć