ZFŚS

Szanowni Państwo.

Wszelkie wnioski prosimy składać do pokoju nr 09 opisanego KADRY.

Wnioski składa się w zaklejonych i opisanych kopertach w następujący sposób:

ZFŚS/ rok kalendarzowy z podaniem imienia i nazwiska.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie, ul. Targowa 86, 03-448 Warszawa.

  1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  2. Wniosek o udzielenie świadczenia.
  3. Kryteria przydziału środków z ZFŚS.
  4. Wniosek o pożyczką na cele mieszkaniowe.
  5. Umowa na pożyczkę z ZFŚS na cele mieszkaniowe.
  6. Klauzula z ZFŚS dla pracowników i osób uprawnionych będących we wspólnym gospodarstwie domowym.
  7. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
  8. Ankieta.
  9. Terminy składania wniosków.