Znani i nieznani twórcy niepodległej Polski

Uczniowie z klasy 3bt pod opieką nauczyciela M. Kujawowicza uczestniczyli w wykładzie “”Znani i nieznani twórcy niepodległej Polski w 1918 roku. Spotkanie odbyło się w sali Archiwum Głównych Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 w Warszawie. Oprócz możliwości obejrzenia oryginalnych dokumentów z z tamtej epoki uczniowie przyswoili sobie dużo wiedzy historycznej. Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim, którego początki sięgają czasów Księstwa Warszawskiego. Powołane zostało dekretem księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 2 IX 1808 r. pod nazwą Archiwum Ogólnego Krajowego, który powierzył mu nie tylko Metrykę Koronną i Litewską, ale wszelkie najważniejsze akta państwowe i różnych resortów rządowych oraz instytucji sądowych.